Keila Miikaeli kogudus valib uut nõukogu

07.11.2016

Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus (EELK) toimuvad iga nelja aasta järel koguduse juhtorganite valimised. Keila Miikaeli kogudus valib uue nõukogu pühapäeval 4. detsembril peale jumalateenistust kirikus (orienteeruvalt algusega kell 12.30). Valida saavad kõik vähemalt 18 aastased Keila koguduse täiskogu liikmed. Täiskogu liikmeks loetakse inimest, kes on kas 2015. või 2016. aastal käinud armulaual ning teinud samal perioodil kogudusele nimelise liikmeannetuse.

Keila Miikaeli koguduse nõukogusse valitakse sel korral 15 liiget ja 3 asendusliiget. Liikmekandidaate saavad esitada koguduse nõukogu, juhatus, õpetaja ja täiskogu liikmed.

EELK Põhikirja järgi on koguduse nõukogu ülesandeks olla koguduse õpetajale toeks koguduse usulisel ja kõlbelisel ülesehitamisel ja edendada koguduse tegevust. Samuti valvab nõukogu koguduse majandustegevuse ja raamatupidamise üle, võtab vastu majandusaruande ja eelarve. Nõukogu pädevuses on valida koguduse õpetaja ning juhatuse liikmed.

Lisainformatsioon koguduse kantseleist Paldiski mnt 2 (avatud T, K, R 11.00-14.00; K 17.00-19.00) või koguduse õpetaja Marek Rootsilt (5193 1501, keila@eelk.ee).

Head täiskogu liikmed, ootame teid kõiki valima!

Koguduse juhatuse poolt esitatud nõukogu kandidaatide nimekiri

 1. Kadre Arikainen – meditsiinitöötaja. Koguduse noortetöö juht.
 2. Erki Fels – advokaat, pedagoog Tallinna 21. Koolis, Keila linnavolikogu liige. Praeguse nõukogu ja juhatuse liige. Teenib kaasa jumalateenistustel.
 3. Elfrida Gross – kergetööstuse tootmisjuht. Aktiivne kaastööline Keila koguduse Saue kuulutuspunktis.
 4. Kirsti Kadakas – pedagoog Saue Gümnaasiumis. Praeguse nõukogu liige.Aitab suhetes Koseli sõpruskogudusega Saksamaal.
 5. Ulla Kadakas – arheoloog Muinsuskaitseametis. Praeguse nõukogu liige. Nõustab kogudust muinsuskaitseliste mälestiste valdkonnas.
 6. Kristjan Kelement – elektrik. Praeguse nõukogu liige. Kirikuteenija, koguduse segakoori liige.
 7. Ülo Kelement – pensionär, elekrtik ETV-s. Praeguse nõukogu ja juhatuse liige. Kauaaegne kirikuteenija, koguduse segakoori liige.
 8. Helve Kokser – Keila Sotsiaalkeskuse psühhiaatrilise sotsiaaltöö spetsialist. Praeguse nõukogu liige. Aitab kaasa koguduse ja Sotsiaalkeskuse koostöös.
 9. Tõnu Maide – elektritööde projektijuht. Koguduse segakoori liige, teenib kaasa jumalateenistustel.
 10. Pille Metsson – pedagoog Keila muusikakoolis. Praeguse nõukogu liige. Koguduse organist-koorijuht.
 11. Tiiu Pärnala – raamatupidaja. Praeguse nõukogu ja juhatuse liige.
 12. Mati Rande – ehitaja. Kirikuteenija abiline, praeguse nõukogu liige, juhatuse esimees.
 13. Ülle Rande – kondiiter. Praeguse nõukogu liige. Toitlustuse korraldaja koguduse üritustel, praeguse nõukogu liige.
 14. Andres Rapp – tehniline spetsialist lennunduses. Praeguse nõukogu liige, aitab kaasa kirikuaia ja selle hoonete korrastusel ja arendusel.
 15. Kati Raudsepp – jurist. Koguduse pühapäevakooli õpetaja.
 16. Pirjo Roots – teoloog. Koguduse sekretär ja pühapäevakooli juht, kogudusemaja perenaine. Praeguse nõukogu liige.
 17. Piret Suvi – väikeettevõtja perefirmas. Praeguse nõukogu ja revisjonikomisjoni liige, koguduse pühapäevakooli õpetaja.
 18. Margus Välja – kinnisvara haldur. Praeguse nõukogu ja revisjonikomisjoni liige.
Järgmine:

Eelmine: