Uudised


Palmipuudepüha Jumalateenistus (5.4.)

05.04.2020

Judica pühapäeva Jumalateenistus (29.3.)

29.03.2020

EELK Peapiiskop kuulutab palvepäevad välja, kolmapäeviti ja reedeti helisevad kirikukellad

17.03.2020

Koroonaviiruse haiguse COVID-19 leviku tõttu Eesti Vabariigis kehtestatud eriolukorras kuulutan välja üleüldised palvepäevad: 18. märtsil, 20. märtsil, 25. märtsil, 27. märtsil, 1. aprillil ja 3. aprillil 2020.

1. Palvepäevadel hoida kirikud seal, kus see osutub võimalikuks, inimestele isiklikeks külastusteks avatud.

2. Palvepäevadel helistada keskpäeval kell 12 ja pärastlõunal kell 15 viis kuni kümme minutit kirikukelli, et kutsuda inimesi üles oma usus püsima, rõõmsalt oma usku tunnistama, aga ka meelt parandama ja palvetama.

3. Palvepäevade piiblitekstid:

1. aprilil 2020
Psalm 130 – Hüüd patusügavusest
Hoosea 6:1-2 – Iisrael ei pöördu Issanda poole
1 Johannese 1:5-2:6 – Valguses käimisest
Luuka 4:38-40 – Jeesus tervendab Kapernaumas

3. aprillil 2020
Psalm 143 – Patukahetsuse palve
Jeremija 17:14-17 – Jeremija palub Jumalalt abi
Ilm 3:14-22 – Läkitus Laodikeia kogudusele
Jh 3:16-17 – Jeesus kõneleb Nikodeemosega

4. Palvepäevadel:
– palvetada, et kannatud ja ristil surnud Issand Jeesus Kristus annaks andeks kõigi patukahetsejate ja meeleparandajate eksimused ja patud;
– palvetada, et Jumal halastaks patuse maailma peale ja näitaks valgust koroonaviiruse levikuga kaasnenud ülemaalisest kriisist väljumiseks;
– palvetada kõigi viiruse tõttu igavikku lahkunud inimeste hingede pärast;
– palvetada, et Jumal tervendaks haigestunud;
– paluda õnnistust arstidele ja meditsiinipersonalile, kes haigeid ravivad ja nende eest hoolitsevad;
– palvetada kõigi ametikandjate, ametnike ja otsustajate pärast, kes riigi ja kohalikul tasandil kriisi lahendamise nimel ööpäevaringselt tegutsevad, ning et Jumal annaks neile kannatlikku ja tasakaalukat tarka meelt õigete sammude astumiseks ja otsuste langetamiseks;
– palvetada kristliku usu ja Kristuse kiriku töö eest maailmas ja Eestis, et kirikuliikmete, koguduste vabatahtlike abiliste, kirikutöö tegijate ja vaimulike jõud ei raugeks Jumala teenimisel ning ligimeste kaudu ühiskonna teenimisel;
– palvetada kõigi inimeste hingerahu ja meelekindluse pärast;
– paluda Issanda Jeesuse Kristuse nimel, lahendust keerulisele olukorrale Eestis ja kogu maailmas.

Urmas Viilma

Kirik alates esmaspäevast iga päev avatud kell 11-13

14.03.2020

Seoses koroonaviiruse leviku tõkestamisega on EELK konsistoorium EV rahvastikuministeeriumi nõudel otsustanud peatada tavapäraste jumalateenistuste pidamise.

Loodan, et selline paastumine teeb meid veelgi rohkem tänulikuks meie Issanda Sõna, meie jumalateenistuste, püha altarisakramendi ja omavahelise osaduse eest.

Meie kirik on esmaspäevast reedeni avatud k 11-13. Kohal on ka koguduse õpetaja, kellega on soovi korral võimalik kõnelda.

 

Kevadine leerikursus

06.01.2020

Kallid leerilapsed!
Seoses kriisiolukorraga toimub meie leerikool virtuaalselt kuni kohtumised on taas lubatud.
Palun võtke minuga ühendust, kui soovite virtuaalses leeritunnis osa võtta:
matthias.burghardt@eelk.ee
Leerikursus toimub teisipäeviti k 18-19.
Leerikursus lõpeb soovijatele konfirmatsiooniga Nelipühil (31.5.2020)
Täpsed kursuse päevad on praeguse seisuga:
24.3.
31.3.
7.4.
14.4.
28.4.
12.5.
19.5.
Veelkord, tere tulemast!
Matthias Burghardt

Advendiaeg ja Jõulud Keila kirikus

09.12.2019

Kutsume advendiaega ja jõulude Jumalateenistustele ja kirikukontsertidele!

 

Jumalateenistused:

 

15. detsember kell 11.00-III advent

Jumalateenistus armulauaga

Teenib õp. Anne Burghardt

 

20.12. Reedel k 14 Jumalateenistus Benita kodus

Teenib õp. Matthias Burghardt

 

22.detsember kell 11.00- IV advent

Pere-Jumalateenistus armulauaga

Teenivad õpetaja Matthias Burghardt ja pühapäevakooli õpetajad

 

24.detsember kell 16.00 ja 18.00 JÕULUÕHTU

jumalateenistused

Teenib õpetaja Matthias Burghardt

 

25.detsember kell 11.00  1. Jõulupüha

Jumalateenistus armulauaga

Teenib õpetaja Matthias Burghardt

 

29.detsember kell 11.00-  1.pühapäev peale jõule

Jumalateenistus armulauaga

Teenib õpetaja Mathias Burghardt

 

31.detsember kell 16.00- Vana-aasta õhtu

Vana-aasta jumalateenistus

Teenistus armulauaga

Teenib õpetaja Matthias Burghardt

 

1.jaanuar  kell 17.00

Jumalateenistus armulauaga

Koguduse majas (Paldiski mnt 2)

Teenib õpetaja M.Burghardt

 

 

Kirikukontserdid:

 

Laupäeval 14. 12. k 17

Segakoor “Raudam”

Sissepääs tasuta!

 

Pühapäeval 15. 12. k 17 

Segakoor “Keila”

Sissepääas tasuta!

 

Reedel, 20.12. k 19

Eeva ja Villu Talsi Jõulukontsert “Meie pere jõulud”

Piletiga

 

Pühapäeval, 4. advendil 22.12. k 13

Väärikate ülikooli jõulukontsert kirikus

Sissepääs tasuta!

 

Tere tulemast!

Õnnistatud advendiaega ja rõõmsaid Jõule!