Uudised


KOGUDUSE NÕUKOGU VALIMISED 2021

11.05.2021

Ajavahemikul 16.-23. mai 2021.a. toimub hääletamine EELK Keila Miikaeli koguduse nõukogu liikmete ja asendusliikmete valimiseks. 23. mail kell 12.45 (kohe pärast jumalateenistust) toimub kirikus koguduse täiskogu, kus viiakse läbi häälte lugemine ja uue nõukogu koosseisu teatavakstegemine.

Hääletada saavad kõik vähemalt 18 aastased EELK Keila Miikaeli koguduse liikmed, kes on leeritatud ning on eelmisel või käesoleval aastal tasunud oma liikmemaksu ja käinud vähemalt ühel korral armulaual.

Hääletada on võimalik 16.mail ja 23.mail pärast jumalateenistust kirikus või 18.-22.mail koguduse kantseleis selle lahtioleku aegadel (T 9.00-12.00, K 14.00-19.00, R 9.00-12.00).

Nõukogu liikmekandidaadid on (tähestikulises järjekorras):

Erki Fels

Marianne Hapsal

Kirsti Kadakas

Kristjan Kannukene

Kristjan Kelement

Ülo Kelement

Peeter Krall

Tamara Krall

Tõnu Maide

Pille Metsson

Evelin Povel

Tiiu Pärnala

Mati Rande

Kati Raudsepp

Piret Suvi

Margus Välja

Elina Zilmer

Nõukogu on koguduse juhtorgan, mis valvab koguduse majandustegevuse ja raamatupidamise üle, võtab vastu majandusaruande ja eelarve, annab nõusoleku abiõpetaja või diakoni ametissemääramiseks, valib praostkonna sinodi saadikud ning koguduse juhatuse valitavad liikmed, valib revisjonikomisjoni või revidendi ja nimetab vajadusel audiitori.

Lähemalt saab EELK koguduste juhtimisstruktuuri kohta lugeda: https://eelk.ee/et/kiriku-korraldus/valimised-2021/tutvustus/

Jumalateenistus Cantate-pühapäeval

02.05.2021

Suur aitäh osalejatele kirikus ja kodus!

Salvestus ja töötlemist: Raul Raudsepp

Orel: Aivar Uuk

Lugeja: Kristjan Kannukene

Liturg: Volli Nugis

Laulud:

388 Maa ja meri kiidavad
297 Jehoova, Sulle tahan laulda
KS 3
102 Halleluuja, Jeesus elab

Õnnistatud nädalat!

 

Palju õnne sünnipäevaks, armas Keila linn!

01.05.2021

Excellent Photo Birthday Candles for him Suggestions From birthday parties so that you can birthday celebrations, each year most of us gather w Fudge, Marble Cake, Sweet Cookies, Birthday Cake Decorating, Food Humor, Funny Food, Creative Food, Cupcakes, Christmas Cookies

Teie EELK Keila Miikaeli kogudus

Jumalateenistus Jubilate-pühapäeval (25.4.)

25.04.2021

Suur aitäh osalejatele kirikus ja kodus!

Salvestus ja töötlemist: Raul Raudsepp

Orel: Pille Metsson

Lugeja: Tõnu Maide

Laulja: Kristjan Kelement

 

Laulud:

394 Näe, õitseaeg on ligi
101 Au kõrges olgu Isale
KS 4
119 Võidu saanud

Jumalateenistus Misericordias Domini – pühapäeval (18.4.)

18.04.2021

Tänud ja õnnistusesoovid!

Orel: Aivar Uuk

Lugemised: Kaja Peetris

Laulja: Kristjan Kelement

Salvestus ja töötlemist: Raul Raudsepp

 

Laulud:

114 Nüüd tõstkem rõõmuhääli
364 Jehoova on mu karjane
KS 4
405 Karjane, Sa valvad

Quasimodogeniti pühapäeva jumalateenistus

11.04.2021

Suur aitäh vaatajatele, osalejatele ja tegijatele!

Orel: Pille Metsson

Lugeja ja laulja: Kristjan Kelement

Liturg: Volli Nugis

Salvestus ja töötlemist: Raul Raudsepp

 

Laulud:

101 Au olgu kõrges isale
105 Jeesus Kristus üles tõusnud
KS 4
113 Nüüd surm on surnud
Õnnistatud pühapäeva!