Leerikursus


Leeriõnnistamisega kinnitab inimene oma ristimist ning temast saab kristliku koguduse täieõiguslik liige. Tänapäeval on paljud leeritulijad ristimata, mistõttu ristimine toimub leerikooli käigus. Leerikursusel õpitakse tundma kristliku usutunnistuse aluseid, koguduse tegemisi ja pühapäevast jumalateenistust. Kirikuseaduse järgi saab leeri tulla alates 15. eluaastast, ülemist vanusepiiri pole. Leeriõnnistamine on eelduseks oma lapse/laste ristimisel, ristivanemaks saamisel ja abielu laulatamisel.

Keila koguduses toimuvad leerikursused kaks korda aastas: kevadel ja sügisel. Kursus koosneb 10 loengust (kord nädalas kogudusemaja saalis Paldiski mnt 2) ja 5 pühapäevasest jumalateenistusest kirikus. Loengutel saab esitada küsimusi ja vahetada mõtteid elu tähtsate teemade üle. Leerikursuse võib läbida ka siis, kui ei soovita koguduse täieõiguslikuks liikmeks saada. Samuti on oodatud vabakuulajatena need, kes on kunagi leeris juba käinud, kuid tahaksid veelkord süveneda kristliku õpetuse alustesse.

Erandkorras (näiteks liikumisraskused vms) võib koguduse õpetaja korraldada ka koduse eraleeri.

2023.a. sügisese leerikursuse esimene kohtumine toimub 5. oktoobril kell 18.00 kogudusemajas Paldiski mnt. 2, Keila. Täpsem teave on leitav SIIT