Annetused


EELK kogudused on isemajandavad, st toimivad paljuski tänu annetustele.

Küll aga ei pea annetused olema ainult rahas. Ka oma aja ja energia panustamine koguduse igapäevaellu on annetus.

 

Rahaline annetus

Keila Miikaeli kiriku uue kellasüsteemi pühitsemine

Laekunud annetused kasutatakse koguduse erinevate kulude katteks: hoonete ülalpidamine, kantseleikulud, erinevate töövaldkondade väljaminekud, töötajate palgad jms. Keila Miikaeli koguduses on soovituslikuks minimaalseks iga-aastaseks liikmeannetuseks 40 € töötavale inimesele ja 20 € õppijale, pensionärile või mitte töötavale inimesele (koguduse nõukogu otsus 08.03.2018). Samas soovitame võimalusel silmas pidada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ettepanekut, et liikmed annetaksid kogudusele 1% oma aastasest sissetulekust.

Annetusi saab teha koguduse kantseleis või pangaülekandega EELK Keila Miikaeli koguduse arveldusarvele:

  • Swedbank: EE022200221052692355
  • SEB Pank: EE701010022002996009

Annetatud summalt saab tuludeklaratsiooni esitades maksuametilt tulumaksu tagasi küsida.

Tasub sõlmida püsikorraldusleping pangaga! Nii saad liikmeannetuse jaotada aasta peale ühtlaselt ja on üks asi vähem, mida meeles pidada.

Muu panus

Keila Miikaeli kiriku aed vajab pidevat hoolitsust, et see saaks kaunimaks ning püsiks sellena. Ka kirikuhoone vajab hoolitsevat kätt. Täpsema info saamiseks võta ühendust koguduse õpetajaga.

 

Keila Miikaeli kogudus tänab kõiki annetajaid!