Jumalateenistused


Jumalateenistus – kes teenib keda? Inimesed kogunevad jumalateenistusele, et teenida Jumalat Teda kiites ja tänades. See on kõige kaunim vastus Jumalale, kes teenib meid kirikus oma Sõna ja sakramendiga. Jeesus rääkis kord enesest: Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest (Mk 10:45). Apostel Johannes kirjutas: Meie armastame, sest tema on meid enne armastanud (1Jh 4:19). Jah, meie teenime, sest Jumal on meid enne teeninud!

Pühapäevane jumalateenistus on koguduse elu kõrghetk, kuhu oodatakse kõiki, kes väärtustavad kristlikku osadust ja tahavad lasta end Jumalal teenida. Jumalateenistus koosneb lauludest, pihist, piiblitekstide lugemisest, jutlusest, palvetest, armulaua sakramendi jagamisest ja õnnistamisest. Iga kirikuline saab võtta lauluraamatu, mille lõpus on ka jumalateenistuse kord. Armulauale lähevad reeglina need, kes on ristitud ja leeris käinud. Erandjuhul võivad armulauale tulla inimesed, kes on ainult ristitud (s.h lapsed). See tuleks aga koguduse õpetajaga läbi rääkida enne jumalateenistuse algust. Kirikus viibides pidagem meeles selle ruumi ja seal toimuva pühadust. Küsimuste puhul võib julgesti pöörduda koguduse vaimulike poole!

Jumalateenistustel toimub kotikorjandus, mil iga soovija saab teha annetuse koguduse tegevuse heaks.

Pühapäevased jumalateenistused Keila Miikaeli kirikus algavad kell 11.00. Suurte pühade jumalateenistused kuulutatakse välja eraldi; selleks palume jälgida koguduse infoallikaid. Jumalateenistused kestavad enamasti poolteist tundi.