Kodukülastused


Door Left Open at Entrance to Home Foyer.  Door wide open.  Converted from 14-bit Raw file.  sRGB color space.

Koguduse vaimulikud ja mõned meie koguduseliikmed on valmis külastama neid, kes ise enam kirikusse ei pääse, kuid soovivad kristlikku osadust – olgu kodus, hooldekodus või haiglas. Saame rääkida elu rõõmudest ja muredest, lugeda pühakirja, laulda vaimulikke laule, palvetada. Koguduse vaimulik jagab soovijatele ka armulaua sakramenti. Võta julgelt ühendust!