Leinarühm


kuunalElu ja inimeseksolemise juurde kuulub paratamatult lähedaste surm – ja sellega kaasnev lein. Tihtipeale kogeb leinaja väga tugevaid tundeid: kurbust, mahajäetust, hirmu ja ka süüd. Tekivad küsimused, millele on raske leida rahuldavaid vastuseid. Alati pole leinaja läheduses neid, kellega tahaks või julgeks tekkinud tundeid ja küsimusi jagada. Ometigi tuleks leinast rääkida, kuna see aitab uut olukorda mõtestada, tunnete virr-varri sõnastada – ning annab jõudu oma eluga jätkata.

Alates 2014. aastast kogunevad Keila Miikaeli koguduses leinarühmad, kus käsitletakse kõiki eelnimetatud teemasid. Soomes väljatöötatud programmi alusel toimub seitse kohtumist, mille käigus jagatakse oma leinakogemusi ning õpitakse elama muutunud tegelikkuses. Leinarühma õhkkonda iseloomustab konfidentsiaalsus ja üksteise tunnete austamine. Senised kokkupuuted leinajatega näitavad, et leinarühm võib saada oluliseks toetuspunktiks oma kaotusvalu mõtestamisel ja sellega leppimisel.

Leinarühm koguneb kord aastas kogudusemaja saalis (Paldiski mnt 2). Oodatud on kõik, kes tunnevad, et nende lein vajab jagamist. Kuulumine kogudusse pole vajalik. Rühma juhendavad Kaja Peetris ja Katri Aaslav-Tepandi. Rühmas osalemine on tasuta. Täpsemat infot saab küsida koguduse kontaktide kaudu.