Leinarühm


kuunal

Elus tuleb aeg-ajalt ette raskeid kaotusi. On ääretult kurb, kui kaotad lähedase inimese. Selle kaotusega on raske elada ja sellest kurbusest on keeruline välja tulla, kui süda on valu täis. Mõnikord on vaja selles olukorras näida ise tugev, olla toeks oma lastele, julgustada ja toetada teisi edasi elama kaotusest hoolimata. Niimoodi tugev olla püüdes jäävad enda tunded tahaplaanile ning enda lein leinamata. Mõnikord ei ole jaksu oma murega toime tulla, kaotus on liiga suur. Kurbus ja valu vajuvad sügavale hingesoppi ning kerkivad ikka ja jälle pinnale.

Hea on jagada oma valu nendega, kel on sarnased kogemused. Üheskoos on võimalik leida tee kurbusest välja. Varasematel aastatel on leinarühm koguduse juures kolmel aastal leinajaid toetanud. Oleme Keila Miikaeli koguduses taas valmis aitama, kuulama ja toetama kõiki, kes soovivad tuge leinaprotsessi läbimisel. Ootame soovijaid osalema leinarühma  töös. Leinarühm alustab 4. novembril 2020 kell 18.30 koguduse kantseleis Paldiski mnt 2. Rühma vedajataks on koguduse õpetaja Arnd Matthias Burghardt ja Kaja Peetris. Esimesel kohtumisel lepitakse kokku järgmiste kohtumiste ajad. Palume soovijatel registreeruda telefonil 604 4808 või meiliaadressil matthias.burghardt@eelk.ee