Uudised


Piibli väljakutse

02.01.2017

“Piibli väljakutse” on Avatud Piibli Ühingu poolt algatatud liikumine, mille eesmärgiks on kaasata 2017. aastal võimalikult paljusid inimesi isiklikult Piiblit avama. Algatuse kaugemaks eesmärgiks on inimeste kohtumine Jumalaga Tema elava Sõna vahendusel.

Piibli väljakutse on lihtne: “Loe Piiblit selle aasta igal päeval!”

Täpsem info Avatud Piibli Ühingu kodulehelt www.avatudpiibel.ee/piibli-valjakutse

Julgustame liikumisega ühinema ka Keila Miikaeli koguduse liikmeid!

Miikaeli kiriku kellamäng – kas Keila aasta tegu?

18.12.2016

Alates 2013. aastast valib Keila linn aasta tegu. Küsitluste põhjal on seekord välja pakutud nelja tegu: muusikakooli uut kontsertklaverit, haiglahoone renoveerimist, kuusepargi uut kujundust – ning Miikaeli kiriku jaoks valmistatud uut tornikella ja kellamängu. Milline võiks olla aasta tegu Sinu meelest? Oma arvamuse saab saata e-aadressil tegu@keila.ee või avaldada see Keila linna Facebookis.  

Keila Miikaeli koguduse juhtorganid valitud

07.12.2016

uus-noukoguPühapäeval 4. detsembril valis Keila Miikaeli koguduse täiskogu neljaks aastaks uue nõukogu. Täiskogu järel kogunes uus nõukogu oma esimesele koosolekule, kus valiti juhatus, revisjonikomisjon ja praostkonna sinodisaadikud.

Nõukogu liikmeteks valiti Ülo Kelement, Kristjan Kelement, Mati Rande, Ülle Rande, Kadre Arikainen, Pirjo Roots, Piret Suvi, Margus Välja, Kati Raudsepp, Kirsti Kadakas, Erki Fels, Tõnu Maide, Helve Kokser, Pille Metsson ja Tiiu Pärnala. Asendusliikmeteks osutusid Ulla Kadakas, Andres Rapp ja Elfrida Gross.

Koguduse juhatuse esimeheks valiti taas Mati Rande. Juhatusse kuuluvad veel Ülo Kelement, Erki Fels, Tõnu Maide, Tiiu Pärnala ning ameti poolest koguduse õpetaja Marek Roots ja abiõpetaja Juha Väliaho.

Revisjonikomisjoni valiti Margus Välja ja Kadre Arikainen. Sinodisaadikuteks valiti Mati Rande ja Pille Metsson, asendusliikmeteks Kati Raudsepp ja Ülo Kelement.

Valitud juhtorganite õnnistamine toimub uue aasta 8. jaanuari jumalateenistusel algusega kell 11.00.

Jõulusõim Keila kirikus

24.11.2016

Advendi- ja jõuluajal saab Keila kiriku eeskojas näha tradistioonilist jõulusõime, mille valmistas käsitöökunstnik Lembe Maria Sihvre koos oma perega. Jõulusõime kompositsiooni keskmes on Püha Perekond: Maarja, Joosep ja Jeesuslaps. Samuti näeme karjaseid lammastega ja kolme idamaa tarka, kes tulid Jeesuslast kummardama. Nende kohal kuulutab ingel rõõmusõnumit Lunastaja sünnist, tema kõrval särab Petlemma täht. Jõulusõim paikneb kiriku torniseina tehtud kapikeses. dsc06803

Keila Miikaeli kogudus valib uut nõukogu

07.11.2016

Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus (EELK) toimuvad iga nelja aasta järel koguduse juhtorganite valimised. Keila Miikaeli kogudus valib uue nõukogu pühapäeval 4. detsembril peale jumalateenistust kirikus (orienteeruvalt algusega kell 12.30). Valida saavad kõik vähemalt 18 aastased Keila koguduse täiskogu liikmed. Täiskogu liikmeks loetakse inimest, kes on kas 2015. või 2016. aastal käinud armulaual ning teinud samal perioodil kogudusele nimelise liikmeannetuse.

Keila Miikaeli koguduse nõukogusse valitakse sel korral 15 liiget ja 3 asendusliiget. Liikmekandidaate saavad esitada koguduse nõukogu, juhatus, õpetaja ja täiskogu liikmed.

EELK Põhikirja järgi on koguduse nõukogu ülesandeks olla koguduse õpetajale toeks koguduse usulisel ja kõlbelisel ülesehitamisel ja edendada koguduse tegevust. Samuti valvab nõukogu koguduse majandustegevuse ja raamatupidamise üle, võtab vastu majandusaruande ja eelarve. Nõukogu pädevuses on valida koguduse õpetaja ning juhatuse liikmed.

Lisainformatsioon koguduse kantseleist Paldiski mnt 2 (avatud T, K, R 11.00-14.00; K 17.00-19.00) või koguduse õpetaja Marek Rootsilt (5193 1501, keila@eelk.ee).

Head täiskogu liikmed, ootame teid kõiki valima!

Koguduse juhatuse poolt esitatud nõukogu kandidaatide nimekiri

 1. Kadre Arikainen – meditsiinitöötaja. Koguduse noortetöö juht.
 2. Erki Fels – advokaat, pedagoog Tallinna 21. Koolis, Keila linnavolikogu liige. Praeguse nõukogu ja juhatuse liige. Teenib kaasa jumalateenistustel.
 3. Elfrida Gross – kergetööstuse tootmisjuht. Aktiivne kaastööline Keila koguduse Saue kuulutuspunktis.
 4. Kirsti Kadakas – pedagoog Saue Gümnaasiumis. Praeguse nõukogu liige.Aitab suhetes Koseli sõpruskogudusega Saksamaal.
 5. Ulla Kadakas – arheoloog Muinsuskaitseametis. Praeguse nõukogu liige. Nõustab kogudust muinsuskaitseliste mälestiste valdkonnas.
 6. Kristjan Kelement – elektrik. Praeguse nõukogu liige. Kirikuteenija, koguduse segakoori liige.
 7. Ülo Kelement – pensionär, elekrtik ETV-s. Praeguse nõukogu ja juhatuse liige. Kauaaegne kirikuteenija, koguduse segakoori liige.
 8. Helve Kokser – Keila Sotsiaalkeskuse psühhiaatrilise sotsiaaltöö spetsialist. Praeguse nõukogu liige. Aitab kaasa koguduse ja Sotsiaalkeskuse koostöös.
 9. Tõnu Maide – elektritööde projektijuht. Koguduse segakoori liige, teenib kaasa jumalateenistustel.
 10. Pille Metsson – pedagoog Keila muusikakoolis. Praeguse nõukogu liige. Koguduse organist-koorijuht.
 11. Tiiu Pärnala – raamatupidaja. Praeguse nõukogu ja juhatuse liige.
 12. Mati Rande – ehitaja. Kirikuteenija abiline, praeguse nõukogu liige, juhatuse esimees.
 13. Ülle Rande – kondiiter. Praeguse nõukogu liige. Toitlustuse korraldaja koguduse üritustel, praeguse nõukogu liige.
 14. Andres Rapp – tehniline spetsialist lennunduses. Praeguse nõukogu liige, aitab kaasa kirikuaia ja selle hoonete korrastusel ja arendusel.
 15. Kati Raudsepp – jurist. Koguduse pühapäevakooli õpetaja.
 16. Pirjo Roots – teoloog. Koguduse sekretär ja pühapäevakooli juht, kogudusemaja perenaine. Praeguse nõukogu liige.
 17. Piret Suvi – väikeettevõtja perefirmas. Praeguse nõukogu ja revisjonikomisjoni liige, koguduse pühapäevakooli õpetaja.
 18. Margus Välja – kinnisvara haldur. Praeguse nõukogu ja revisjonikomisjoni liige.

Alanud on pühapäevakooli õppeaasta

07.10.2016

Keila Miikaeli koguduse pühapäevakool alustab 9. oktoobril uut õppeaastat!

Pühapäevakooli on oodatud lapsed vanuses 3-12 eluaastat. Õppetöö toimub kahes vanuserühmas (koolieelikud ja kooliealised). Pühapäevakooli eesmärk on tutvustada lastele kristlikke väärtusi ja toetada neid usulisel kasvamisel. Tundides uurime põnevaid piiblilugusid, meisterdame, mängime ja laulame. Õpetajateks on meie oma koguduse toredad liikmed.

Pühapäevakooli ruumid asuvad kogudusemajas Paldiski mnt 2. Tunnid toimuvad kooliaasta jooksul (oktoober-mai) pühapäeviti – v.a kuu viimasel – algusega kell 11.00. Kuna samal ajal algab kirikus jumalateenistus, siis saavad lapsevanemad soovi korral minna kirikusse.
Õppeaasta algab pühapäeval 9. oktoobril kell 11.00 lõikustänupüha perejumalateenistusega. Lapsed võiksid kirikusse kaasa võtta erinevaid sügisande.
Esimene tund kogudusemajas toimub 16. oktoobril.

Teretulemast!