KOGUDUSE NÕUKOGU VALIMISED 2021

11.05.2021

Ajavahemikul 16.-23. mai 2021.a. toimub hääletamine EELK Keila Miikaeli koguduse nõukogu liikmete ja asendusliikmete valimiseks. 23. mail kell 12.45 (kohe pärast jumalateenistust) toimub kirikus koguduse täiskogu, kus viiakse läbi häälte lugemine ja uue nõukogu koosseisu teatavakstegemine.

Hääletada saavad kõik vähemalt 18 aastased EELK Keila Miikaeli koguduse liikmed, kes on leeritatud ning on eelmisel või käesoleval aastal tasunud oma liikmemaksu ja käinud vähemalt ühel korral armulaual.

Hääletada on võimalik 16.mail ja 23.mail pärast jumalateenistust kirikus või 18.-22.mail koguduse kantseleis selle lahtioleku aegadel (T 9.00-12.00, K 14.00-19.00, R 9.00-12.00).

Nõukogu liikmekandidaadid on (tähestikulises järjekorras):

Erki Fels

Marianne Hapsal

Kirsti Kadakas

Kristjan Kannukene

Kristjan Kelement

Ülo Kelement

Peeter Krall

Tamara Krall

Tõnu Maide

Pille Metsson

Evelin Povel

Tiiu Pärnala

Mati Rande

Kati Raudsepp

Piret Suvi

Margus Välja

Elina Zilmer

Nõukogu on koguduse juhtorgan, mis valvab koguduse majandustegevuse ja raamatupidamise üle, võtab vastu majandusaruande ja eelarve, annab nõusoleku abiõpetaja või diakoni ametissemääramiseks, valib praostkonna sinodi saadikud ning koguduse juhatuse valitavad liikmed, valib revisjonikomisjoni või revidendi ja nimetab vajadusel audiitori.

Lähemalt saab EELK koguduste juhtimisstruktuuri kohta lugeda: https://eelk.ee/et/kiriku-korraldus/valimised-2021/tutvustus/

Järgmine:

Eelmine: