Eesti kirikute nõukogu jumalateenistus Keilas

01.07.2020

KIRIKUTE NÕUKOGU MÄLESTAS JUMALATEENISTUSEL KOROONAVIIRUSE OHVREID
18.06.2020

Foto: Urmas Roos

 

Keila Miikaeli kirikus 16. juunil toimunud jumalateenistusel, kus teenisid kaasa Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute juhid, avaldati austust nendele, kes on andnud olulise panuse koroonaepideemia tõrjumisele, ning mälestati koroonaviiruse ohvreid Eestis ja kogu maailmas.

Oma tervituskõnes tänas rahvastikuminister Riina Solman Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikuid ja nende juhte suurepärase ja toetava koostöö eest viiruse kriisi ohjamise ajal, kui inimesed olid mures ning vajasid hingelist tuge. „Meie oma nähtava maailma tunnetusega ei oska hoomata kõiki neid ande, mida kirikud ja kogudused pakuvad: eestpalved ja vaimulik juhtimine, vaimsete probleemidega tegelemine ning igapäevane armastust täis töö. Kirik on maa soolaks, küünlaks, mida ei panda vaka alla. Kuulutuseks ja rõõmusõnumiks on just praegu õige aeg, kui inimesed otsivad uut tasakaalu,“ ütles Solman.

Kirikute Nõukogu president peapiiskop emeeritus Andres Põder sidus oma kõnes mõtted EKN-i aastateemast „Armastame loodut“ ja koroonakriisist. „Armastus loodu vastu saab tuge ja jõudu armastusest Looja vastu,“ rõhutas Põder. „Kristlase jaoks on ka poolik klaas alati pooltäis. Ka keset kannatusi ja võitlusi usub ta päästet ja võitu. Ta on kindel, et loodu kaudu, hooliva ja vastutustundliku eluhoiaku kaudu – täites oma kohust ja tõotust Jumala ees, on talle kingitud võimalus eluks ja õndsuseks. Olgu see maailm nii vastuoluline kui tahes! Või nagu see meie arvates tundub olevat.“

Eesti Kirikute Nõukogu tänukirjad olulise panuse eest koroonaepideemia tõrjumisel ning seejuures kirikutele ja kogudustele osutatud toetuse eest anti üle rahvastikuminister Riina Solmanile ja Terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuhile Arkadi Popovile. Oma tänusõnavõtus märkis dr Popov: „Need tänusõnad tegelikult kuuluvad mitte minule, vaid eesti rahvale, kes võitles koroonakriisiga ja kes näitas oma südametunnistust, oli väga kohusetundlik selles võitluses, ja muidugi kindlasti ka Eesti valitsusele, meedikutele, kes olid esirindel ja ka praegu veel võitlevad edasi meie patsientide ja inimeste elude eest ja tervise eest.“

Kirikute Nõukogu otsustas anda samasisulised tänukirjad ka peaminister Jüri Ratasele, sotsiaalminister Tanel Kiigele, prof Irja Lutsarile ning Terviseameti juhtidele Merike Jürilole, Martin Kadaile ja Ester Öpikule (nimetatutel ei olnud võimalik jumalateenistusel osaleda).

Jumalateenistusel osalenuid tervitas EELK Keila Miikaeli koguduse õpetaja Matthias Burghardt, muusikutena teenisid kaasa organist Pille Metsson ja bariton Ott Indermitte.

Järgmine:

Eelmine: