EELK Peapiiskop kuulutab palvepäevad välja, kolmapäeviti ja reedeti helisevad kirikukellad

17.03.2020

Koroonaviiruse haiguse COVID-19 leviku tõttu Eesti Vabariigis kehtestatud eriolukorras kuulutan välja üleüldised palvepäevad: 18. märtsil, 20. märtsil, 25. märtsil, 27. märtsil, 1. aprillil ja 3. aprillil 2020.

1. Palvepäevadel hoida kirikud seal, kus see osutub võimalikuks, inimestele isiklikeks külastusteks avatud.

2. Palvepäevadel helistada keskpäeval kell 12 ja pärastlõunal kell 15 viis kuni kümme minutit kirikukelli, et kutsuda inimesi üles oma usus püsima, rõõmsalt oma usku tunnistama, aga ka meelt parandama ja palvetama.

3. Palvepäevade piiblitekstid:

1. aprilil 2020
Psalm 130 – Hüüd patusügavusest
Hoosea 6:1-2 – Iisrael ei pöördu Issanda poole
1 Johannese 1:5-2:6 – Valguses käimisest
Luuka 4:38-40 – Jeesus tervendab Kapernaumas

3. aprillil 2020
Psalm 143 – Patukahetsuse palve
Jeremija 17:14-17 – Jeremija palub Jumalalt abi
Ilm 3:14-22 – Läkitus Laodikeia kogudusele
Jh 3:16-17 – Jeesus kõneleb Nikodeemosega

4. Palvepäevadel:
– palvetada, et kannatud ja ristil surnud Issand Jeesus Kristus annaks andeks kõigi patukahetsejate ja meeleparandajate eksimused ja patud;
– palvetada, et Jumal halastaks patuse maailma peale ja näitaks valgust koroonaviiruse levikuga kaasnenud ülemaalisest kriisist väljumiseks;
– palvetada kõigi viiruse tõttu igavikku lahkunud inimeste hingede pärast;
– palvetada, et Jumal tervendaks haigestunud;
– paluda õnnistust arstidele ja meditsiinipersonalile, kes haigeid ravivad ja nende eest hoolitsevad;
– palvetada kõigi ametikandjate, ametnike ja otsustajate pärast, kes riigi ja kohalikul tasandil kriisi lahendamise nimel ööpäevaringselt tegutsevad, ning et Jumal annaks neile kannatlikku ja tasakaalukat tarka meelt õigete sammude astumiseks ja otsuste langetamiseks;
– palvetada kristliku usu ja Kristuse kiriku töö eest maailmas ja Eestis, et kirikuliikmete, koguduste vabatahtlike abiliste, kirikutöö tegijate ja vaimulike jõud ei raugeks Jumala teenimisel ning ligimeste kaudu ühiskonna teenimisel;
– palvetada kõigi inimeste hingerahu ja meelekindluse pärast;
– paluda Issanda Jeesuse Kristuse nimel, lahendust keerulisele olukorrale Eestis ja kogu maailmas.

Urmas Viilma

Järgmine:

Eelmine: