Introduktsiooniteenistus 30.9.

21.09.2018

Austatud daamid ja härrad,

lugupeetud Keila Miikaeli koguduse liikmed ja sõbrad,

 

Olete oodatud Matthias Burghardt’i ametisse seadmise introduktsiooniteenistusele EELK Keila Mihkli kirikus pühapäeval, 30.septembril kell 11:00.

Ametisse seab piiskop Tiit Salumäe, assisteerivad õp. Peeter Krall ja õp. Jaan Jaani. Orelil mängib Aivar Uuk. Jumalateenistusel tähistatakse ka pühapäevakooli aasta algust.

Peale jumalateenistust on kõik oodatud vastuvõtule.

 

Lugupidamisega

EELK Keila Mihkli kogudus

Järgmine:

Eelmine: