Author: Matthias Burghardt


Suure reede jumalateenistus

02.04.2021

Suured tänud osalejatele kirikus ja kodus!

Aivar Uuk-orel

Raul Raudsepp-salvestamine ja töötlemine

Volli Nugis-liturgia

Kristjan Kelement-laulud

Kristjan Kannukene-lugemised

 

Laulud:

71 Kõik tulge minu juurde nüüd
81 Üks süütu tall on lepitand
KS 4
474 Litaania
80 Ühte asja ihkan üle kõige
Kirik on täna avatud k 11-12. Õnnistatud päeva!

 

 

 

Palmipuudepüha-jumalateenistus (28.3.21)

28.03.2021

Südamlikud tänud vaatajatele ja tegijatele:

Raul Raudsepp-kaamera ja töötlemine

Volli Nugis-liturgia

Pille Metsson-orel

Kristjan Kelement-laulud ja lugemised

 

Laulud:

85 Kord rahvahulgad tervitasid
87 Sa ärka, ristirahvas
KS 5
86 Kuningas on Jeesus Kristus
Õnnistatud vaikse nädala algust!

Jumalateenistus Judica-pühapäeval (21.3.)

21.03.2021

Suur aitäh valmistajatele ja vaatajatele! Õnnistatud uut nädalat!
Kaamera ta töötlemist: Raul Raudsepp,
Orel: Aivar Uuk,
Lugemised: Tõnu Maide,
Laulja: Kristjan Kelement,
Algusliturgia ja kirikupalve: Volli Nugis
Laulud:
72 Laulukeelil kuulutame
77 Sa meie Lepitaja
KS 4
302 Oh võtkem Jumalat

Jumalateenistus Laetare-pühapäeval (14.3.)

14.03.2021

Laulud:

402 Öö mööda läinud nüüd
273 Jeesus minu mõttes liigub
KS 5
454 Meile anna rahu armuga
Suur aitäh valmistajatele ja vaatajatele!
Kaamera ta töötlemist: Raul Raudsepp,
Orel: Pille Metsson,
Lugemised: Kaja Peetris,
Laulja: Kristjan Kelement,
Algusliturgia ja kirikupalve: Volli Nugis

Jumalateenistuse salvestus 7.3.2021

07.03.2021

Jumalateenistus Oculi-pühapäeval Keila kirikus

Laulud: KLPR numbrid

399 Nüüd kuldse koiduga
317 Jeesusega käia võtkem
KS 4
80 Ühte asja ihkan üle kõige
Tänud!! Aivar Uuk-orel, Kristjan Kelement-lugemised, Volli Nugis-jutlus, Raul Raudsepp-salvestus ja salvestuse töötlemine ning üles laadimine

Koguduse nõukogu valimsed 2021

08.02.2021

UUENDATUD!  Seoses kehtivate piirangutega jääb algselt planeeritud täiskogu 7.märtsil ära ja uue täiskogu toimumise ajast teavitatakse esimesel võimalusel!

Koguduste nõukogude, juhatuste, revisjonikomisjonide (revidentide), sinodisaadikute valimised toimuvad meie koguduses 7.3.2021 peale jumalateenistust.

Kiriku seadustiku paragrahvis 203 seisab:

Koguduse juhtimisorgani või ametiisiku valimistel saab osaleda vähemalt 18-aastane konfirmeeritud koguduseliige, kes samas või mõnes teises EELK koguduses on eelmisel või jooksval kalendriaastal käinud armulaual ning tasunud liikmemaksu või teinud liikmeannetuse ning kelle õigusi ei ole kirikukari korras piiratud.

Kantselei lahtiolekuaegadel (teisipäeviti ja reedeti k 9-12, kolmapäeviti k 14-19) saab ennast nimekirja registreerida või pärida, kas Teie nimi on valijate nimekirja kantud. Mõistagu on võimalik järelepärimist teha ka telefoni või e-posti teel.

Vastavalt Kirikuseadustiku paragrahv 213-le võivad koguduse nõukogu liikmekandidaate esitada nõukogu, juhatus, koguduse õpetaja ja 5-10 koguduse täiskogu liiget üheskoos.

Palume kandidaate üles seada kuni 21.2. (2 nädalat enne valimispäeva).  Paragrahv 216 sätestab ülesseadmise korra niimoodi:

(1) Koguduse täiskogu liikmed seavad nõukogu liikmete kandidaadid üles hiljemalt kaks nädalat enne valimisi iga kandidaadi kohta eraldi koostatud ülesseadmise kirjas. Ülesseadmise kirja soovitatava vormi kehtestab konsistoorium.
(2) Alla võib kirjutada kuni kolmele kandidaadi ülesseadmise kirjale. Juhul kui täiskogu liige on alla kirjutanud enamale kui kolmele kandidaadi ülesseadmise kirjale, loetakse tema allkiri kehtivaks ainult esimesel kolmel koguduse juhatusele esitatud ülesseadmiskirjal. Kandidaat ise ei või enda ülesseadmise kirjale alla kirjutada.

Ülesseatud kandidaate palume esitada nõusolekukirja (paragrahv 217):

(2) Kandidaadi ülesseadmise kirjale lisatakse kandidaadi nõusolekukiri. Nõusolekukirja esitavad kõik ülesseatud kandidaadid. Nõusolekukiri esitatakse juhatusele hiljemalt kaks nädalat enne valimisi. Nõusolekukirja vormi kehtestab konsistoorium.
(3) Kandidaadi ülesseadmise kirja ja kandidaadi nõusolekukirja ei saa tagasi võtta.
(4) Juhatus registreerib nõusolekukirja esitanud kandidaadid ning kannab nende nimed koondnimekirja. Koondnimekirja kantakse kõik kandidaadid eesti tähestiku järjekorras. Nimekiri asetatakse nähtavale kohale kiriku juures ja tehakse muul viisil täiskogu liikmetele teatavaks hiljemalt kaks nädalat enne valimisi. Juhul kui kandidaate on võimalik üles seada ka koguduse täiskogu koosolekul, lisatakse nimekirjale sellekohane märge.

Õnnistussoovidega koguduse juhatuse nimel

Matthias Burghardt